O nas

Slavica Osterman

Moja dosedanja karierna pot izkazuje izjemne izkušnje v obvladovanju funkcij, ki so mi bile zaupane ter mojo vodstveno sposobnost prilagajanja panožnim značilnostim. Odlikuje me vizionarstvo ter sledenje najvišjim idealom gospodarskega in podjetniškega delovanja, katerih temelj predstavljajo visoki etični standardi. Moje prepričanje je, da podjetništvo temelji na treh ključnih strukturnih elementih; izdelku, ljudeh in odnosih,kar mi nudi izhodišče za realen analitični in integracijski pristop k svetovanju in reševanju podjetji. Zakladnica preteklih in sedanjih izkušenj ter praks, tako dobrih kot slabih, mi daje edinstven vpogled  v podjetniško okolje, moja razsodnost pa se odraža v izboru najučinkovitejših rešitev. Verjamem, da je prihodnost uspešnega gospodarstva zapisana v intelektualnem kapitalu ter etičnih načelih.

Reference:

 • Iskra Sistemi d.d., Direktorica projektov v prodaji;
 • Korona Inženiring d.d., Direktorica marketinga in prodaje;
 • Trimo d.d., Trebnje – interna revizorka za Skupino Trimo (23 povezanih družb, od tega proizvodnja v Srbiji, Rusiji, Združenih Arabskih Emiratih in Sloveniji), Direktorica Trimo Romunija, Koordinatorica Sektorja ekonomike in financ;
 • Peko Tržič, direktorica prodajnega sektorja;
 • Samostojna svetovalka na projektih; tudi poučevanje angleškega jezika (metoda superlearning) kot specialistka za management in finance;
 • ABB d.o.o.. Slovenija; Generalna direktorica za Slovenijo;
 • ABB d.o.o.. Slovenija; Prokuristka, odgovorna za notranji nadzor poslovanja, finance in računovodstvo;
 • ABB Podružnica za Slovenijo; Vodja podružnice;
 • ABB Predstavništvo za Slovenijo, Pomočnica vodje predstavništva;
 • Iskra Robotec IR Ljubljana; odgovorna za sestavljanje pogodb, prevajanje, del knjigovodstva;
 • Iskra Avtomatika v stečaju; poslovna sekretarka;
 • Iskra Avtomatika v Ljubljani, TOZD AVN – planer elektromateriala za proizvodnjo. 

 

Maja Handanagić

Moj adut predstavlja sposobnost izvedbe zahtevnih organizacijskih oziroma strukturnih postopkov, ki sem jih je v pretekli karierni praksi spoznavala v velikih državnih sistemih. Izziv mi predstavlja premagovanje birokratskih ovir. Prepričana sem, da nemogoče ne obstaja, saj je to odvisno le od volje. Moj fokus prestavljajo družbena odgovornost, trajnost, intelektualna lastnina ter optimizacija procesov, torej pravi produkt ob pravem času, pravi človek na pravem mestu. Skrb za sleherno dostojanstvo predstavlja preprosto matriko uspeha. Svojega delovanja ne prepuščam le idealom teorije, temveč v raziskovanju in iskanju dobrih praks ter njihovo prilagoditev različnim družbenim in kulturnim okoljem.

Reference:

 • Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije; izvajanje zahtevnih organizacijsko operativnih postopkov, protokolarna organizacija;
 • Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije; izvajanje najzahtevnejših administrativno organizacijskih protokolov;
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije; vodenje najzahtevnejšega organizacijskega protokola; iskanje rešitev za odpravo administrativnih ovir.