Prestukturiranja

shutterstock_111461207 (1)Business Collaboration Center vstopa v tovrstna podjetja kot notranji opazovalec in s tem pridobi ustrezen vpogled v matriko in problematiko podjetja. Ključni pomen uspešnosti prestrukturiranja temelji na naši dejanski prisotnosti v samem podjetju, kjer pregled opravimo na štirih različnih nivojih: management z obstoječo kadrovsko zasedbo, procesi, akti in odnosi. Po končanem pregledu izdelamo akcijski načrt na podlagi razmejitve zdravih jeder in šibkih točk ter pripravimo strategijo za doseganje poslovne odličnosti. Opravimo celostni pregled tržišča in se povežemo s strokovnjaki panoge z namenom iskanja skritih potencialov ter doseganja dodane vrednosti v panogi. Omogočimo povezovanja z uspešnimi podjetji v tujini ter z njimi uredimo začasno mentorstvo managementa, s katerim omogočimo pridobitev novih znanj s področja dobrih praks in metodologij, ki zagotavljajo uspešnost podjetja na trgu. Dodana vrednost, ki jo BCC nudi je fokus na globalne trende v panogi ter razvoj. S tem nudimo podjetju postavljanje ciljev glede na globalno konkurenčnost. Prav tako smo zagovorniki uvajanja sodobnih tehnologij in procesov, ki so soustvarjalci družbeno odgovornega gospodarstva in trajnostnega razvoja.