Vstop v omrežje

S pristopom v naše poslovno omrežje postanete del mednarodnega poslovnega okolja, ki s svojim delovanjem izumlja in sledi najsodobnejšim poslovnim praksam ter jih integrira v sodobne poslovne procese. Članstvo omogoča izmenjavo dobrih praks, izkušenj in potreb podjetništva ter ga dviga na raven proaktivnosti in povečane konkurenčnosti, inovativnosti, inventivnosti, ki predstavljajo temelj za gospodarski razvoj.  Član BCC postanete s podpisom namere o pristopu v poslovno omrežje. Tu glede na portfelj podjetja ali posameznika izvedemo celostni pregled, na podlagi katerega presodimo o ustrezanju pristopnim pogojem, ki jih narekujejo visoki etični in moralni poslovni standardi Business Collaboration Centra. Članstvo temelji na letni članarini.

V omrežju, v katerega se povezujete v Business Collaboration Centru, se prepletajo tri temeljne dimenzije:

shutterstock_208120528 (1)Excellence mentorji – predstavljajo jih domači ali tuji podjetniki ali podjetja, ki v svojem poslovanju dosegajo večletne izkušnje kot člani uspešnega managementa ali imajo zaradi inovativnih procesov, metod ali produktov zgled dobre prakse, ki lahko doprinese gospodarstvu v vseh gospodarskih obdobjih in katerih reference izkazujejo izjemne poslovne uspehe v podjetništvu in gospodarstvu. Poslovni mentorji se v svojem poslovanju zgledujejo po visokih etičnih standardih in na tržišču nastopajo kot zagovorniki odgovornega gospodarstva. Njihove praktične izkušnje presegajo teoretična znanja ali predstavljajo še neraziskana področja poslovnih praks. Posebno skrb namenjajo produktu in odnosom ter procesom znotraj podjetja.

Pending rekruti – so podjetja, specializirani kadri ali lastniki intelektualnih pravic, ki se v Business Collaboration Centru priglasijo za iskalce investitorjev, mentorjev ali iskalcev poslovnega partnerja za zagon svojega projekta. Za njih pripravimo celostni portfolio in iščemo ustrezno poslovno povezavo.

Fenotip (phenotype) members – so podjetja, ki iščejo nove dodane vrednosti svojih produktov ali skrite potenciale v panogi skozi obdobja. Ta podjetja že sledijo splošno znanim dobrim praksam, vendar konkurenčnost znotraj panoge, v kateri se nahaja, predstavlja potrebo po izjemnosti njihovih produktov oziroma storitev. Takšna podjetja so v iskanju ustreznega strateškega managementa, inovativnega produkta/storitve ali prepoznavanje jedrne kompetence, kar bo podjetju doprineslo nove razvojne dimenzije in aktivnosti.